Randsborg, K. (1973). Befolkning og social variation i ældre bronzealders Danmark. Kuml, 23(23), 197–208. Hentet fra https://tidsskrift.dk/kuml/article/view/97023