Carlsen, E. B. (2009). Guldbrakteater i nyt lys. Kuml, 58(58), 241–251. Hentet fra https://tidsskrift.dk/kuml/article/view/26396