Engberg, N., Etting, V., & Iversen, M. G. (2008). Kongens borg på Kalø – Nye undersøgelser. Kuml, 57(57), 187–210. https://doi.org/10.7146/kuml.v57i57.24660