Christiansen, T. T. (2008). Detektorfund og bebyggelse – Det østlige Limfjordsområde i yngre jernalder og vikingetid. Kuml, 57(57), 101–143. Hentet fra https://tidsskrift.dk/kuml/article/view/24658