Kveiborg, J. (2008). Fårehyrder, kvægbønder eller svineavlere – En revurdering jernalderens dyrehold. Kuml, 57(57), 59–100. Hentet fra https://tidsskrift.dk/kuml/article/view/24657