Frost, L. (2010). Et depotfund fra yngre bronzealder – Nymølle Bro ved Lisbjerg. Kuml, 59(59), 9–47. Hentet fra https://tidsskrift.dk/kuml/article/view/24531