Geertz, N. J. (2011). Religionsskiftet i sen vikingetid – Belyst ud fra Harvey Whitehouses teori om religiøse modaliteter. Kuml, 60(60), 115–141. Hentet fra https://tidsskrift.dk/kuml/article/view/24512