Bjerregaard, M. M., & Lauridsen, M. E. (2014). Et middelalderligt saltkar fra Odense. Kuml, 63(63), 245–264. https://doi.org/10.7146/kuml.v63i63.24467