Agersnap Larsen, L. (2015). Muldfjælsplovens tidlige historie – Fra yngre romersk jernalder til middelalder. Kuml, 64(64), 165–200. Hentet fra https://tidsskrift.dk/kuml/article/view/24220