Trier, L. R., & Trolle, A. L. (2000). Lodning med sølvsalte: en hidtil ubeskrevet loddemetode fra oldtiden?. Kuml, 2000(14), 307–312. https://doi.org/10.7146/kuml.v2000i14.114023