Holmberg, B., Madsen, J. S., & Trolle, A. L. (1998). Da kom en snekke…: Havnepladser fra 1000- og 1100-tallet?. Kuml, 41(41), 197–226. https://doi.org/10.7146/kuml.v41i41.113368