Iversen, M. (1994). Brandstrup III. Grave fra yngre romersk jernalder. Kuml, 39(39), 239–250. https://doi.org/10.7146/kuml.v39i39.111967