Søvsø, M. (2018). Små glasringe fra tidlig middelalder. Kuml, 67(67), 215-243. Hentet fra https://tidsskrift.dk/kuml/article/view/110843