Andresen, J. K. (2001). Amatørarkæologer i Danmark. Kuml, 50(50), 159–186. Hentet fra https://tidsskrift.dk/kuml/article/view/103160