Glob, P. (1960). Johannes brøndsted. Kuml, 10(10), 6–8. Hentet fra https://tidsskrift.dk/kuml/article/view/103103