Glob, P. (1959). Avlsten. Kuml, 9(9), 69–83. Hentet fra https://tidsskrift.dk/kuml/article/view/103043