Feilberg, C. G. (1959). Gudmund Hat. Kuml, 9(9), 9–12. Hentet fra https://tidsskrift.dk/kuml/article/view/103039