Gjerløff, A. K. (2002). Arkæologihistorie – Anmeldelser en bloc. Kuml, 51(51), 285–296. Hentet fra https://tidsskrift.dk/kuml/article/view/103000