Wilson, D. M. (2002). Else Roesdahl 60 år. Kuml, 51(51), 13–15. Hentet fra https://tidsskrift.dk/kuml/article/view/102990