Glob, P. (1958). Alabasterkar fra Bahrains templer. Kuml, 8(8), 138–145. Hentet fra https://tidsskrift.dk/kuml/article/view/102773