(1)
Glob, P. Rekognoscering På Qatar. Kuml 1956, 6, 199-202.