(1)
Jeppesen, K. En gr├Žsk Pyxis Fra Homers Tidsalder. Kuml 1953, 3, 165-170.