(1)
Engberg, N.; Etting, V.; Iversen, M. G. Kongens Borg På Kalø – Nye undersøgelser. Kuml 2008, 57, 187-210.