(1)
Kveiborg, J. Fårehyrder, kvægbønder Eller Svineavlere – En Revurdering Jernalderens Dyrehold. Kuml 2008, 57, 59-100.