(1)
Søvsø, M. Små Glasringe Fra Tidlig Middelalder. Kuml 2018, 67, 215-243.