(1)
Jeppesen, K. Et Kongebud Til Ikaros. Kuml 1960, 10, 153-198.