(1)
Feveile, C.; Bennike, P. Lustrupholm – Et Brandgravfelt Fra ældre Bronzealder under Flad Mark. Kuml 2002, 51, 109-141.