(1)
Bjerregaard, M. M. Middelalderlige Kirkelader I Danmark. Kuml 2003, 52, 247-289.