[1]
Sylvest, B. 1957. En sværdskede fra ældre bronzealder. Kuml. 7, 7 (okt. 1957), 44–48.