[1]
Larsen, K.A. 1957. Stenalderhuse på Knardrup Galgebakke. Kuml. 7, 7 (okt. 1957), 24–43.