[1]
Kveiborg, J. 2008. Fårehyrder, kvægbønder eller svineavlere – En revurdering jernalderens dyrehold. Kuml. 57, 57 (okt. 2008), 59–100.