[1]
Trier, L.R. og Trolle, A.L. 2000. Lodning med sølvsalte: en hidtil ubeskrevet loddemetode fra oldtiden?. Kuml. 2000, 14 (maj 2000), 307–312. DOI:https://doi.org/10.7146/kuml.v2000i14.114023.