[1]
Holmberg, B., Madsen, J.S. og Trolle, A.L. 1998. Da kom en snekke…: Havnepladser fra 1000- og 1100-tallet?. Kuml. 41, 41 (apr. 1998), 197–226. DOI:https://doi.org/10.7146/kuml.v41i41.113368.