[1]
Iversen, M. 1994. Brandstrup III. Grave fra yngre romersk jernalder. Kuml. 39, 39 (jan. 1994), 239–250. DOI:https://doi.org/10.7146/kuml.v39i39.111967.