[1]
Søvsø, M. 2018. Små glasringe fra tidlig middelalder. Kuml. 67, 67 (nov. 2018), 215-243.