[1]
Marstrander, S. 1970. Et magisk fangstlokkemiddel. Kuml. 20, 20 (apr. 1970), 211–222. DOI:https://doi.org/10.7146/kuml.v20i20.105426.