[1]
Kjærgaard, T. 2001. Museernes Fremtid. Kuml. 50, 50 (aug. 2001), 233–237. DOI:https://doi.org/10.7146/kuml.v50i50.103164.