[1]
Andresen, J.K. 2001. Amatørarkæologer i Danmark. Kuml. 50, 50 (aug. 2001), 159–186.