1.
C. Embeds- og Personalforhold paa det administrative Omraade. KU Årbog [Internet]. 1. januar 1907 [henvist 19. november 2019];1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/kuaarbog/article/view/85070