“C. Embeds- Og Personalforhold Paa Det Administrative Omraade”. Københavns Universitets Årbog 1 (januar 1, 1907). Set maj 27, 2020. https://tidsskrift.dk/kuaarbog/article/view/85070.