“Det lærde Skolevæsen”. Københavns Universitets Årbog 1 (januar 1, 1847). Set maj 24, 2024. https://tidsskrift.dk/kuaarbog/article/view/84888.