“Alfabetisk Sagregister Til Aarbøgerne for Kjøbenhavns Universitet, 1892-1895”. Københavns Universitets Årbog 1 (januar 1, 1893). Set april 5, 2020. https://tidsskrift.dk/kuaarbog/article/view/84497.