“E. Embeds- Og Personalforhold Uden for Lærerpersonalet”. Københavns Universitets Årbog 1 (januar 1, 1880). Set maj 28, 2024. https://tidsskrift.dk/kuaarbog/article/view/83239.