“C. Embeds- Og Personalforhold Paa Det Administrative Omraade”. Københavns Universitets Årbog, bd. 1, januar 1907, https://tidsskrift.dk/kuaarbog/article/view/85070.