“C. Embeds- Og Personalforhold Paa Det Administrative Omraade”. Københavns Universitets Årbog, Bd. 1, januar 1907, https://tidsskrift.dk/kuaarbog/article/view/85070.