“Alfabetisk Sagregister Til Aarbøgerne for Kjøbenhavns Universitet, 1892-1895”. Københavns Universitets Årbog, Bd. 1, januar 1893, https://tidsskrift.dk/kuaarbog/article/view/84497.