“E. Embeds- Og Personalforhold Uden for Lærerpersonalet”. Københavns Universitets Årbog, bd. 1, januar 1880, https://tidsskrift.dk/kuaarbog/article/view/83239.