[1]
“X. Årsberetning fra Dansk-Islandsk fond for året 1966”, KU Årbog, bd. 1, jan. 1967.