[1]
“V. Prisspørgsmål”, KU Årbog, bd. 1, jan. 1967.