[1]
“IV. Universitetets eksaminer”, KU Årbog, bd. 1, jan. 1967.